Candi Hindu – Nama asli dalam bangunan tersebut ialah dalam bahasa Sanskerta ialah Siwagrha, memiliki patung perwujudan tiga dewa utama dalam agama Hindu.