Candi Hindu – Nama asli dalam bangunan tersebut ialah dalam bahasa Sanskerta ialah Siwagrha, memiliki patung perwujudan tiga dewa utama dalam agama Hindu.

Candi Budha – Candi ini digunakan dengan sebuah masyarakat dengan tempat pemujaan dewa dan dewi, bangunan bersejarah yang dibangun simbol budaya, dan agama