Rumusan Asas Dasar Negara RI dapat dikemukakan beberapa tokoh, dasar negara RI ialah pancasila dan dapat dijadikan perjanjian luhur dan mematuhi perjanjian