Kongres Pemuda 1 – Diadakan di Jakarta (Batavia). Kongres Pemuda 1 diadakan 30 April hingga 2 Mei 1926. Kongres pemuda pertama diketuai dengan Muhammad Syed